TERMENI ȘI CONDIȚII DE ACCESARE A SERVICIILOR MEDICALE


Termenii şi Condiţiile de accesare sunt regulile minimale care se completează cu prevederile legislației în vigoare si eventual cu prevederile contractului incheiat cu una din entitatile juridice actionand sub umbrela CENTRULUI MEDICAL HARDMED.

In functie de evolutia legislatiei, a serviciilor pe care le oferim si a locatiilor in care oferim aceste servicii medicale, acest document poate suferi modificari. Intotdeauna, pe hardmed.ro vom avea ultima varianta aplicabila.
Prezentul document isi propune sa prezinte principiile si principalele reguli pe care trebuie sa le respecte un pacient care doreste sa beneficieze de servicii medicale in CENTRU MEDICAL HARDMED.

Acest document respecta principiul egalitatii de tratament fata de toti pacientii, bazat pe criterii de sex, orientare sexuala, caracteristici genetice, varsta, apartenenta nationala, rasa, culoare, etnie, religie, optiune politica, origine sociala, handicap, situatie sau responsabilitate familiala, apartenenta ori activitate sindicala, respectand totodata conditiile comerciale agreate prin contracte.

Prin efectuarea programarii, respectiv prin prezentarea si acceptarea inregistrarii in lista de pacienti care s-au prezentat pentru efectuarea unui serviciu medical in CENTRU MEDICAL HARDMED, va exprimati acordul pentru respectarea acestor termeni si conditii de accesare a serviciilor medicale in cadrul CENTRULUI MEDICAL HARDMED.

I. DEFINITII

1. Abonatul – este acel Pacient care acceseaza servicii medicale in baza unui abonament de servicii medicale, inclusiv acte de adeziune si contracte individuale.

2. Acordul pacientului informat – consimtamantul pacientului in vederea prestarii serviciilor medicale, care are forma prevazuta de OMS 1411/2016

3. Asigurat / Pacient CAS – este acel pacient care acceseaza servicii medicale decontate de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate; 

4. Asigurat Privat – este acel pacient care acceseaza servicii medicale in baza unei Asigurari Private de Sanatate

5. Asigurator Privat – societate comerciala romana si straina care în schimbul unei prime de asigurare, se obligă să plătească partial / integral costul serviciilor medicale de care a beneficiat un Asigurat Privat

6. CAS – Casa de Asigurari de Sanatate cu care CENTRU MEDICAL HARDMED se afla in contract;

7. Contract – acordul de vointa dintre Pacient si CENTRU MEDICAL HARDMED, cu privire la prestarea seviciilor medicale, cuprinzand dar fara a se limita la contract de prestari servicii medicale, oferta comerciala acceptata de pacient (i) in mod expres prin semnatura olografa sau tacit, prin simpla acceptarii serviciilor medicale.

8. Pacientul – este persoana care utilizează Serviciile Medicale in cadrul CENTRULUI MEDICAL HARDMED.

9. Personalul CENTRULUI MEDICAL HARDMED inseamna angajatii CENTRU MEDICAL HARDMED, functionarii, consultantii si colaboratorii de orice fel ai acestuia, precum si orice persoana care presteaza servicii in numele si/sau pe seama CENTRULUI MEDICAL HARDMED ori pentru CENTRUL MEDICAL HARDMED.

10. CENTRU MEDICAL HARDMED – reprezinta toate persoanele juridice care direct sau indirect controleaza sau sunt controlate sau se afla sub control comun cu HARD MED SOLUTIONS SRL.

11. Termeni si conditii de accesare – sunt toate dispozitiile prevăzute în continuare care se aplica tuturor accesarilor de servicii medicale de către Pacienti in cadrul CENTRULUI MEDICAL HARDMED.

II. PRINCIPII APLICABILE TUTUROR PACIENTILOR

1. Serviciile medicale pot fi accesate de catre Pacienti, de regula, de luni pana vineri in intervalul orar 8.00 – 20.00 in cadrul CENTRULUI MEDICAL HARDMED, in conditiile comunicate periodic de catre CENTRULUI MEDICAL HARDMED, disponibile pe site-ul hardmed.ro.

CENTRULMEDICAL HARDMED poate modifica programul de functionare al oricarei clinici, laborator sau spital dupa cum va considera de cuviinta.

2. Accesarea serviciilor medicale se efectueaza pe baza de programare telefonica efectuata la numarul: 0784948888, conform programului comunicat pe site-ul hardmed.ro precum si prin programare online prin intermediul site-ului CENTRULUI MEDICAL HARDMED. Recomandam efectuarea programarii dumneavoastra prin accesarea numarului de telefon 0784948888.

3. Transmiterea notificarilor, facturilor, corespondenta purtata cu Pacientul de catre reprezentantii CENTRULUI MEDICAL HARDMED, se va face la datele de contact mentionate in Contract / declarate pe alte canale si inregistrate in sistemul informatic al CENTRULUI MEDICAL HARDMED, adresa care va fi actualizata in functie de declaratiile Pacientului de la momentul accesarii Serviciilor Medicale. Astfel, daca ulterior semnarii unui contract de prestari servicii medicale cu CENTRUL MEDICAL HARDMED, in care erau mentionate datele de contact, sunt declarate alte coordonate (printr-un alt contract, prin mentionarea acesteia intr-o corespondenta scrisa, prin inscrierea la un newsletter, telefon, in oricare dintre receptiile clinicilor/spitalelor apartinand CENTRULUI MEDICAL HARDMED, etc.), acestea se vor actualiza in functie de ultima solicitare a Pacientului, acesta din urma neputadu-se prevala de faptul ca notificarile si comunicarile nu s-au facut conform contractului.

4. Comunicarile de tip sms sau e-mail, cum ar fi dar fara a se limita la programarile solicitate, informari privind rezultatele investigatiilor efectuate sau eventuale resturi de plata inregistrate, informari privind procedurile operationale/sistemele CENTRULUI MEDICAL HARDMED, care au impact asupra modalitatii de desfasurare a activitatii medicale, nu au caracter promotional, scopul acestora fiind de a asigura o buna desfasurare a serviciilor medicale solicitate de pacienti.

5. In functie de nevoile operationale ale CENTRULUI MEDICAL HARDMED si politica comerciala a CENTRULUI MEDICAL HARDMED, accesul la unele clinici/spitale poate fi restrictionat sau chiar inchis daca Prestatorul decide inchiderea unei clinici/spital, reducerea numarului de servicii acordat intr-o anumita clinica/spital sau alte modificari de natura operationala sau comerciala (cum ar fi, nelimitativ, modificarea specificului unei clinici / unui spital, schimbarea structurii unei clinici / unui spital).

6. In mod exceptional, programarea ta poate fi decalata, atunci cand personalul medical acorda ingrijiri in cazuri prioritare din punct de vedere medical sau in cazuri care necesita o atentie / supraveghere medicala sporita.

7. Pentru urgente medicale (urgenta asa cum este definita din punct de vedere medical – stare medicala sau chirurgicala, a carei debut este brusc, si care se manifesta prin simptome de o severitate suficienta, si pentru care un medic prudent, care poseda cunostinte medicale si care actioneaza cu buna-credinta si in conformitate cu standardele medicale internationale, ar considera ca in lipsa acordarii atentiei medicale imediate ar duce la insuficienta fizica grava sau deces), va recomandam sa va adresati celei mai apropiate unitati medicale cu profil de urgenta. CENTRUL MEDICAL HARDMED nu este autorizat ca Unitate de Primiri Urgente, asa cum este definita de lege.

8. Serviciile medicale decontate de Casele de Asigurari de Sanatate cu care CENTRUL MEDICAL HARDMED se afla in contract sunt disponibile in limita fondurilor existente, la medicii declarati in contractele incheiate de CENTRUL MEDICAL HARDMED cu CAS si in conditiile comunicate de catre CENTRUL MEDICAL HARDMED la momentul accesarii serviciilor.

9. Accesul la serviciile medicale oferite de CENTRUL MEDICAL HARDMED este limitat de disponibilitatea acestora si se supune regulilor de accesare ale fiecaruia dintre Partenerii CENTRULUI MEDICAL HARDMED, Termenii si Conditiile mentionate in prezenta nefiind aplicabile acestei situatii. CENTRUL MEDICAL HARDMED incurajeaza utilizarea cu buna credinta si rationala a serviciilor medicale. In cazul in care CENTRUL MEDICAL HARDMED constata utilizarea excesiva sau neconforma cu politicile CENTRULUI MEDICAL HARDMED poate întrerupe sau înceta furnizarea serviciilor către dvs, fara informarea dumneavoastra in prealabil.

10. CENTRUL MEDICAL HARDMED are activitatea operationala organizata in mai multe categorii de program/ acces la medici, ceea ce poate insemna existenta unor conditii comerciale diferite de accesare a serviciilor medicale oferite de anumite categorii de medici, cu titlu de exemplu mentionam medici in „Plata Integrala” sau medici in „Parteneriat Academic”. CENTRUL MEDICAL HARDMED isi rezerva dreptul de a modifica aceste programe, respectiv de a pastra programul anumitor medici exclusiv pentru pacientii care nu detin abonament. CENTRUL MEDICAL HARDMED isi rezerva dreptul de a acorda un serviciu diferentiat/preferential anumitor categorii de clienti in functie de politica sa comerciala, cu respectarea contractelor la care CENTRUL MEDICAL HARDMED este parte.

11. Listele medicilor (Plata Integrala, Parteneriat Academic etc.) se pot modifica in mod unilateral de catre CENTRUL MEDICAL HARDMED, in functie de contractele incheiate de CENTRUL MEDICAL HARDMED cu medicii sau in functie de politica comerciala a CENTRULUI MEDICAL HARDMED. Informatii despre accesul Pacientilor la medicii CENTRUL MEDICAL HARDMED si costurile serviciilor medicale prestate de catre acestia se obtin prin apelarea receptiei la numarul de telefon 0784948888 si in locatiile CENTRULUI MEDICAL HARDMED, iar in cazul unor diferente intre informatiile furnizate, coordonatorul operational al locatiei in care se doreste accesarea deciziei va avea decizia finala. De asemenea CENTRUL MEDICAL HARDMED poate renunta in mod unilateral la una sau la totalitatea listelor de medici.

12. CENTRUL MEDICAL HARDMED va folosi toate metodele legale, inclusiv contractarea societatilor de recuperare creante specializate, avocati, executori judecatoresti pentru recuperarea debitelor Pacientilor.

13. In cazul in care considerati ca v-au fost incalcate drepturile va rugam sa ne detaliati cazul dumneavoastra la adresa feedback@hardmed.ro, prin apelarea receptiei la numarul de telefon 0784948888. O echipa dedicata va prelua mesajul dumneavoastra si va investiga cele relatate, urmand ca un raspuns scris sa va fie oferit in cel mai scurt timp cu putinta. Pacientii nu vor efectua niciun fel de presiuni asupra personalului din receptie si a managementului din locatie pentru rezolvarea reclamatiilor. Toate informatiile, solicitarile, informarile, cu exceptia celor care necesita un alt regim juridic, vor fi inregistrate automat, primind un numar unic.

14. In cazul serviciilor spitalicesti, fiecare Pacient, respectiv apartinator are obligația de a solicita si respecta Ghidul Vizitatorului, document disponibil la Biroul de Internari al fiecarui spital din CENTRULUI MEDICAL HARDMED.

15. Pacientii si CENTRUL MEDICAL HARDMED au obligatia de a cunoaste si respecta dispozitiile legale aplicabile, respectiv Legea 95/2006, Legea 46/2003 si actele legislative conexe, Pacientii neputand invoca in apararea lor necunoasterea legii.

16. Pacientii si CENTRUL MEDICAL HARDMED: (i) vor acționa conform legislației aplicabile privind mita și corupția; (ii) nu vor oferi, promite, primi sau solicita orice mită (financiară sau alte beneficii) inclusiv, fără limitare.

17. CENTRUL MEDICAL HARDMED isi propune sa acorde servicii medicale la cele mai inalte standarde de calitate. In cazuri exceptionale, rezultatul serviciilor prestate de personalul medical al CENTRULUI MEDICAL HARDMED poate sa difere de rezultatul dorit de Pacient. Va reamintim ca obligatia medicala este o obligatie de diligenta, la nivelul actual de cunostinte fiind imposibil sa garantam rezultatul serviciilor oferite. Intotdeauna pacientul are dreptul sa primeasca o a doua opinie medicala.

III. REGULI APLICABILE TUTUROR PACIENTILOR

1. Pacientul va respecta programul policlinicilor/spitalelor fara a putea face sesizari legate de faptul ca nu au fost lasati sa intre in clinici inainte de inceperea programului sau dupa terminarea lui.

2. Pacientilii CAS vor avea acces la servicii medicale decontate de CAS doar dovedind calitatea de asigurat prin prezentarea cumulativa a urmatoarelor documente: (i) cardul de asigurat CAS; (ii) biletul de trimitere emis in conditiile CAS, si (iii) cartea de identitate.

3. Accesul Asiguratilor Privati se va face dovedind calitatea de asigurat privat, conditionat de validarea de catre Asiguratorul Privat a decontarii serviciilor asigurate si de prezentarea scrisorii de garatie.

4. Pacientii vor avea acces la specialitatile medicale in cadrul programului dedicat neabonatilor sau abonatilor, in functie de calitatea pe care o detin si de prevederile contractului in baza caruia i s-a permis accesul la servicii. Pacientii nu vor avea dreptul sa aiba mai mult de 5 programari active in acelasi moment, indiferent de specialitatea medicala.

5. Accesul la servicii medicale, inclusiv eliberarea rezultatelor medicale, se poate face numai personal, dupa identificarea pacientului, identificare care se poate face numai pe baza unui act de identitate/ pasaport cu poza. Pentru eliberarea rezultatelor catre o alta persoana decat Pacientul vor fi necesare prezentarea de documente suplimentare, conform procedurilor CENTRULUI MEDICAL HARDMED. In cazul pacientilor fara discernamant, informatiile vor fi prezentate apartinatorilor / reprezentantilor legali. Fiecare Pacient / apartinator are obligatia de a solicita informatii suplimentare la receptiile CENTRULUI MEDICAL HARDMED.

6. Accesul la serviciile medicale, inclusiv eliberarea rezultatelor medicale a unui pacient minor, se pot face numai dupa identificarea Pacientului si a apartinatorului care insoteste minorul, cu prezentarea unor documente, conform procedurii comunicate prin telefon si pe site-ul hardmed.ro.

7. La inregistrarea Pacientilor minori in vederea accesarii serviciilor medicale, in sistemul informatic al CENTRULUI MEDICAL HARDMED, parintele / reprezentantul legal / apartinatorul / persoana care solicita programarea va comunica datele de identificare al parintilor sau al reprezentantului legal al Pacientului minor.

8. La fiecare accesare a serviciilor medicale, personalul CENTRULUI MEDICAL HARDMED va actualiza datele Pacientilor, in special telefon si e-mail. Pacientii straini sunt obligati sa comunice date de contact (adresa si numar de telefon) de pe teritoriul Romaniei.

9. Pacientii inteleg ca informatiile referitoare la serviciile medicale si preturile acestora, obtinute telefonic sau pe site-ul hardmed.ro, precum si includerea acestora in abonament, au doar scop informativ. Intodeauna va prevala contractul semnat cu Pacientii sau cu angajatorii/membrii de familie ai acestora, care se va completa cu lista de preturi afisata in receptii. In functie de specificul fiecarui caz medical si de serviciile medicale efectiv oferite in cadrul interactiunii cu medicii CENTRULUI MEDICAL HARDMED, costul final al serviciilor poate varia. In acest sens, Pacientul are obligatia ca dupa fiecare serviciu medical sa verifice in receptiile CENTRULUI MEDICAL HARDMED costul serviciilor prestate, respectiv daca toate serviciile prestate sunt acoperite integral sau partial de abonament.

10. In cazul in care Pacientul nu se prezinta la 3 programari consecutive in decurs de 6 luni, fara a avea un motiv intemeiat si fara sa anunte cu cel putin 24 de ore inainte de ora la care este stabilita programarea, CENTRUL MEDICAL HARDMED poate suspenda Serviciile Medicale acordate respectivului Pacient pentru o perioada de 3 luni, cu exceptia celor de Medicina Muncii si fara a afecta accesul Pacientului la serviciile de urgenta conform dispozitiilor legale aplicabile. Pacientul are obligatia sa se prezinte la ora stabilita conform programarii, evitand astfel imposibilitatea efectuarii consultatiei la medic.

11. In cazul serviciilor incluse in abonamente sau achizitionate sub forma de pachete (de ex. pachet servicii fizioterapie/ recuperare medicala / psihoterapie etc.), neprezentarea la programarile efectuate fara a respecta conditiile de anulare prevazute la punctul 10 de mai sus, va conduce la achitarea consultatiei / eliminarea acesteia din pachetul de servicii accesat de Pacient.

12. Parintii / reprezentantii legali ai copiilor au obligatia ca in orice clinica / spital a CENTRULUI MEDICAL HARDMED sa nu lase copiii nesupravegheati. Nu ne asumam raspunderea pentru eventualele evenimente in care copiii se accidenteaza in clinici/spitale datorita neatentiei tutorilor.

13. In acord cu prevederilor Codului Fiscal, va informam ca nu emitem factura pentru serviciile medicale prestate, la solicitarea pacientilor, pe numele unor persoane fizice si / sau juridice (societati cu raspundere limitata, PFA, PFI, s.a.m.d.) decat daca a fost incheiat cu respectiva entitate juridica, in prealabil, un contract de prestari servicii medicale specific pentru serviciile acordate pacientului.

14 In cazul in care, in urma accesarii serviciilor medicale, Pacientii figureaza in evidentele contabile ale oricareia dintre societatile din cadrul CENTRULUI MEDICAL HARDMED, cu debite, Pacientul nu va putea accesa niciunul dintre Serviciile Medicale prestate de oricare dintre societatile apartinand CENTRULUI MEDICAL HARDMED, indiferent daca detine sau nu si calitatea de Abonat sau Asigurat CAS/Privat. Restrictia va fi activa pana la achitarea debitului sau reglarea situatiei debitului.

15. In cazul in care serviciile medicale de care Pacientul Privat sau Pacientul CAS a beneficiat nu sunt suportate de Asiguratorul Privat sau CAS, indiferent de motive, Pacientul este obligat sa achite contravaloarea serviciilor medicale. In acest sens, Pacientul are obligatia de a semna diferite documente, precum angajamente de plata, documente ce vor fi puse la dispozitie de catre personalul CENTRULUI MEDICAL HARDMED. Refuzul semnarii acestor documente poate determina refuzul de catre CENTRUL MEDICAL HARDMED a prestarii serviciilor medicale.
16. Decontarea prin intermediul asigurarii private de sanatate si a asigurarii sociale de sanatate exclude orice alt tip de decontare a serviciilor, precum si aplicarea de reduceri comerciale suplimentare. Inainte de accesarea serviciului medical Pacientul va decide ce metoda doreste sa aplice pentru decontarea serviciilor.

17. Faptele, actele sau gesturile obscene, proferarea de injurii, expresiile jignitoare sau vulgare, amenintari cu acte de violenta sau orice alte acte impotriva Personalului Prestatorului si a celorlalte persoane din incinta sau deteriorarea, distrugerea sau sustragerea bunurilor CENTRULUI MEDICAL HARDMED, de natura sa tulbure ordinea si linistea publica sau sa provoace indignarea persoanelor ori sa lezeze demnitatea si onoarea acestora sau a CENTRULUI MEDICAL HARDMED nu sunt tolerate. In cazul in care Pacientul sau apartinatorii acestuia savarseste una din faptele, actele mentionate mai sus, CENTRUL MEDICAL HARDMED va solicita imediat evacuarea Pacientului / apartinatorilor acestuia din incinta locatiei. In cazul nasterii unei situatii conflictuale, angajatii CENTRULUI MEDICAL HARDMED vor putea solicita imediat interventia echipelor de interventie ale companiilor private de paza si protectie cu care aceasta colaboreaza, si/sau interventia Politiei.

18. In cazul unor evenimente de genul celor mentionate la punctul III-17 de mai sus, CENTRUL MEDICAL HARDMED poate restrictiona accesul oricarei persoane implicate in incident la serviciile medicale disponibile in cadrul CENTRULUI MEDICAL HARDMED, avand dreptul de a rezilia unilateral orice contract anterior incheiat cu Pacientul sau in favoarea Pacientului.

19. Este interzis fotografiatul, inregistrarea video si audio, atat in spatiul de asteptare, receptie cat si in cabinetele medicilor/asistentelor, fara permisiunea prealabila scrisa a acestora.

20. Suspendarea furnizarii Serviciilor Medicale se face in urmatoarele situatii, nelimitativ: (i) Pacientul nu a achitat facturile emise de CENTRUL MEDICAL HARDMED, inclusiv conform art. III-14 de mai sus; (ii) in cazul art. III-17 de mai sus; (iv) Pacientul sau apartinatorii se afla intr-o situatie litigioasa cu CENTRUL MEDICAL HARDMED; prin litigioasa se va intelege litigiu inregistrat la instanta de judecata sau orice alta plangere formulata de catre Pacient care ar putea aduce prejudicii majore CENTRULUI MEDICAL HARDMED; (v) In alte cazuri prevazute expres in contractul semnat de catre Pacienti cu CENTRUL MEDICAL HARDMED sau in lege.

21. In cazul investigatiilor in care este necesar acordul exprimat in scris sub forma de consimtamant medical, lipsa semnaturii pacientului de pe formularele specifice echivaleaza cu lipsa consimtamantului, caz in care se va opri de indata furnizarea serviciilor medicale solicitate.

IV. REGULI APLICABILE ABONATILOR

1. In baza abonamentului, Abonatii au acces gratuit sau cu reducere la specialitatile medicale in cadrul programului dedicat abonatilor, in conditiile mentionate in contractele incheiate direct cu acestia sau in favoarea acestora dar cu o alta persoana fizica sau juridica (angajatorii acestora/ angajatorii sotului/ sotiei/ copilului acestora). Abonatul nu se poate prevala de necunoasterea anexelor la contract cuprinzand lista de servicii medicale incluse integral sau cu reducere in abonamentul sau.

2. Accesul Abonatilor in programul dedicat neabonatilor se va face exclusiv cu achitarea serviciilor la pret de lista sau cu reducerea prevazuta in Contract.

3. Daca accesul la medicul solicitat sau serviciul medical nu este inclus integral in abonament, personalul din receptie vor informa Abonatul in acest sens. Abonatul are obligatia de a solicita, inainte de primirea unui serviciu medical, informatii cu privire la costul serviciilor medicale recomandate/dorite. Orice omisiune reprezinta acceptul tacit de a achita serviciile primite la pret de lista sau la pret redus conform abonamentului aplicabil.

4. In cazul in care Abonatul solicita prestarea serviciilor in alte conditii decat cele comunicate de Prestator, respectiv cele descrise in contract si in restul anexelor la contract, acesta va fi obligat la achitarea tuturor serviciilor prestate, la pret de lista sau cu discount, indiferent daca acestea erau sau nu incluse in abonament.

5. Efectuarea programarilor solicitate de catre Abonat se face in conditiile respectarii Acordului privind Nivelul minim de calitate a serviciilor, prin care se garanteaza un termen mediu de asteptare pentru fiecare specialitate in parte. Termenul mediu de asteptare pentru fiecare specialitate in parte se respecta in conditiile in care Abonatul nu manifesta preferinta pentru medic, policlinica, zi/ora, etc. In cazul in care Abonatul manifesta preferinta pentru un medic, policlinica, zi/ora, timpii de asteptare mentionati in contract nu mai sunt aplicabili, acestia putand fi prelungiti. Timpii de asteptare sunt garantati pentru CENTRUL MEDICAL HARDMED numai in conditiile mai sus mentionate.

6. Pentru accesarea serviciilor incluse in abonament, gratuit sau cu discount, poate fi necesara prezentarea unui bilet de trimitere eliberat de un medic din CENTRUL MEDICAL HARDMED, conform anexei la contract. Medicul CENTRULUI MEDICAL HARDMED va recomanda serviciile medicale considerate necesare ca urmare a actului medical propriu. Inainte de prezentarea intr-o locatie a CENTRULUI MEDICAL HARDMED abonatul are obligatia de a verifica serviciile incluse in contractul de abonament si conditiile de accesare a unui serviciu.

7. Solicitarile de noi abonari se transmit conform prevederilor Contractului, de catre departamentul de resurse umane al contractorului, de regula angajatorul Abonatului, catre persoanele abilitate din cadrul CENTRULUI MEDICAL HARDMED. Termenul de inregistrare in baza de date este de 2 zile lucratoare de la primirea solicitarii. Acest termen poate fi prelungit in cazul in care exista neconcordante/neclaritati, pana la finalizarea acestora.

V. TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE A SITE-ULUI 

Pentru utilizarea site-ului hardmed.ro este necesară citirea și acceptarea în totalitate a Termenilor și condițiilor și a Politicii de confidențialitate a datelor cu caracter personal.

Continutul website-lui hardmed.ro este protejat de legile dreptului de autor. Toate drepturile sunt rezervate CENTRULUI MEDICAL HARDMED. Toate materialele (incluzând, fără limitări, toate articolele, textele, imaginile, logo-urile și design-ul) conținute în acest site sunt protejate de legile dreptului de autor și nu pot fi reproduse, distribuite, transmise sau publicate fără acordul scris al CENTRULUI MEDICAL HARDMED. Este interzisă modificarea conținutului acestor pagini, precum și copierea, distribuirea, transmiterea, publicarea, reproducerea, realizarea de creații derivate din orice informație sau serviciu obținut de pe sau prin intermediul site-ului. 

Cu toate acestea, este posibilă descărcarea sau copierea materialelor specifice disponibile în acest sens. Fiind destinate exclusiv scopurilor personale, non-comerciale, utilizarea lor în scopuri comerciale este interzisă. 

Pentru orice întrebare sau cerere de utilizare a materialelor de pe acest website, ne puteți contacta la adresa de e-mail: office@hardmed.ro. 

Pentru a răspunde întrebărilor utilizatorilor și pentru a obține date referitoare la accesul pe site-ul nostru, poate fi necesară furnizarea de informații cu caracter personal, cum ar fi nume și prenume, e-mail și numărul de telefon. Aceste informații însă nu vor fi folosite pentru a transmite alte informații despre serviciile instituției noastre. 

CENTRUL MEDICAL HARDMED se obligă să asigure confidențialitatea vizitatorilor site-ului său. Nu vor fi transmise către terți nici un fel de informații cu caracter personal, excepție făcând terții parteneri care asigură buna funcționare a acestui site.

Pot fi furnizate către terțe persoane atât informații de ordin general, trafic pe site, cât și alte informații statistice care nu conțin date cu caracter personal. 

Articolele din acest site pot include conținut înglobat (de exemplu, videouri, imagini, articole etc.). Conținutul înglobat de pe alte site-uri web se comporta exact la fel ca și cum vizitatorii au vizualizat un alt site web. 

Aceste situri web pot să colecteze date despre tine, să folosească cookie-uri, să înglobeze urmărirea suplimentară de la părți terțe și să-ți monitorizeze interacțiunea cu conținutul înglobat, inclusiv să-ți urmărească interacțiunea cu conținutul înglobat dacă ai un cont și ești autentificat în acel site web. 

Acest site utilizează tehnologii care permit colectarea anumitor informații cu caracter tehnic despre utilizator: adresa de internet, sistemul de operare folosit, tipul browser-ului, și informatii despre traficul realizat pe site-ul nostru. 

Toate aceste informații colectate prin intermediul site-ului de către CENTRUL MEDICAL HARDMED. au scopul de a ajuta la îmbunătățirea serviciilor sale. 

Vă mulțumim pentru înțelegere și vă asigurăm pe acestă cale de tot suportul și disponibilitatea noastră de a implementa corect prevederile legale din domeniul sănătății completate de prevederile legale menționate în prezenta.

Datele noastre de contact:

Denumire completă: Hard Med Solutions SRL, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J06/164/2015, având codul unic de înregistrare (CUI) 34289028

Adresă sediu: 420127, Bistrița-Năsăud, Bistrița, Str. Drumul Dumitrei Vechi nr 1A.

Adresă punct de lucru: 420080, Bistrița-Năsăud, Bistrița, Str. 1 Decembrie nr 20.

Număr de telefon: 0784948888(disponibil între orele 8 și 14 luni,miercuri,vineri; marți, joi între orele 14 și 19)

Site: hardmed.ro

Adresă de e-mail: office@hardmed.ro

Pentru orice detalii suplimentare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de catre CENTRUL MEDICAL HARDMED, puteti consulta Nota de informare disponibila la adresa https://hardmed.ro/politica-de-confidentialitate/.

Lista actualizata a specialitatilor, tipurile de servicii, lista medicilor se regasesc pe site-ul hardmed.ro.


Pentru programări vă rugăm sunați în următorul interval orar:
Luni - Marți - Miercuri - Joi - Vineri 08:00 - 20:00
Pentru apelurile efectuate în afara intervalului orar vă vom contacta noi
în maxim 1 - 2 zile lucrătoare.