Servicii Medicina Muncii


 Examen medical la angajare/schimbarea locului de muncă/reluarea activității

 Examen medical periodic/examen medical de adaptare/supraveghere specială

 Eliberarea fișei de aptitudine și alte documente

 Consiliere pentru adaptare la locul de muncă/reorientare-reinserție profesională

 Consiliere pentru elaborarea strategiei de sănătate și securitate la locul de muncă

 Monitorizarea stării de sănătate a angajaților și promovarea sănătății la locul de muncă

 Analize de laborator și investigații medicale

 Raport medical în vederea obținerii concediului de risc maternal / Vizarea concediului de risc maternal


Informații Medicina Muncii


Medicina muncii este specialitatea medicală care studiază relația om-muncă, adaptarea omului la locul de muncă și potrivirea tipului de muncă cu persoana care o efectuează.

Medicina muncii se ocupă cu prevenția, diagnosticarea și managementul bolilor profesionale și a celor legate de profesie, a accidentelor de muncă, precum și cu promovarea sănătății și productivității muncitorilor.

Medicina muncii reprezinta un serviciu obligatoriu pentru orice companie, indiferent de mărime, industrie și profil. În conformitate cu prevederile din Codul Muncii “O persoană poate fi angajată în muncă numai în baza unui certificat medical, care constată faptul că cel în cauza este apt pentru prestarea acelei munci.” Angajatorul are obligația de a asigura accesul salariaților la serviciul de medicina muncii.

Centrul Medical Hardmed are o bogată experiență, iar serviciile de medicina muncii oferite sunt realizate de personal de înaltă specializare și probitate profesională; Centrul dispune de aparatură medicală de ultimă generație, cu posibilitatea efectuării examinarilor în timp scurt și la cel mai ridicat standard de calitate. Alături de specialiști în medicina muncii, în cadrul Centrului vă stau la dispoziție medici în peste 30 de specialități medicale și chirurgicale.

Există mai multe tipuri de servicii profilactice prin care se asigură supravegherea sănătății lucrătorilor:

 • examenul de angajare/schimbarea locului de muncă;
 • examenul medical de adaptare;
 • examenul medical periodic;
 • examenul medical la reluarea activității după o perioadă de pauză;
 • supraveghere specială;
 • promovarea sănătății la locul de muncă.

Aveți nevoie de o ofertă personalizată? 

Solicitați o ofertă! 

Dacă ești administrator de firmă și dorești să închei un contract de colaborare cu Centrul Medical Hardmed pentru serviciile medicale de Medicina Muncii, te rugăm să ne contactezi la nr. de telefon: 0784948888/ 0785440066 sau online - pagina Contact.

Firmele care decid să încheie un contract de colaborare cu HARDMED pentru serviciile medicale de Medicina muncii vor beneficia de stocarea datelor medicale ale angajaților într-un sistem informatizat și securizat. Examenele clinice și de laborator din cadrul examenelor medicale periodice pot fi efectuate, cu respectarea anumitor condiții, și la sediul firmei beneficiare. De asemenea, serviciile de Medicina muncii pot fi accesate de către angajați și în cadrul unor pachete/abonamente care să includă și alte investigații suplimentare.

Optează chiar acum pentru servicii de Medicina muncii competente și de înalt profesionalism! 

Programează-te la HARDMED!

În ce constă controlul medical de medicina muncii?

Examinările dispun de reglementări speciale în funcție de domeniul de activitate şi funcţia ocupată.

În mod normal, controlul de medicina muncii cuprinde:

 • Anamneza și anamneza medicală: lucrătorul este întrebat despre trecutul profesional și despre afecțiunile de care suferă / a suferit;
 • Examen clinic general;
 • Examene medicale clinice și paraclinice efectuate în cadrul Centrului Medical Hardmed, precum analize medicale de laborator, testarea acuității vizuale, audiogramă, electrocardiogramă sau investigații pentru funcția pulmonară, evaluare psihologică, examen psihiatric;
 • Pentru persoanele care lucrează sau se angajează în anumite profesii (de exemplu în alimentație publică, sănătate, învățământ, saloane de înfrumusețare) sunt stabilite prin actele normative analize medicale specifice.

În urma examenului, medicul de medicina muncii poate decide că angajatul este:

 • Apt – adică are, din punct de vedere medical, capacitatea de a desfășura munca pentru care a solicitat examenul medical;
 • Apt condiționat – capacitatea lucrătorului este condiționată de respectarea unor recomandări de tip medical;
 • Inapt temporar în muncă – persoana nu este pregătită să lucreze pe postul solicitat datorită unei afecțiuni. În acest caz, după vindecare este nevoie de o reevaluare a stării de sănătate;
 • Inapt permanent în muncă – incapacitatea permanentă a persoanei de a se angaja pe acel post.

Care sunt criteriile în funcție de care o persoană e declarată aptă sa inaptă de muncă?

 • compatibilitatea sau incompatibilitatea dintre eventualele afecțiuni pe care persoana le are în momentul examinării și locul de munca;
 • existența unei boli care pune în pericol sănătatea și securitatea celorlalți angajați;
 • existența unei afecțiuni care pune în pericol securitatea unității și/sau calitatea produselor sau a serviciilor efectuate de către angajator;
 • existența unui risc pentru sănătatea populației căreia angajatul ii asigura servicii.

Medicul de medicina muncii poate oferi angajatorului anumite recomandări cu privire la structurarea mediului de muncă. Astfel, acesta poate sugera anumite modificări ale locului de muncă:

 • să evite dezvoltarea anumitor patologii;
 • să realizeze o adaptare mai ușoara a personalului cu anumite afecțiuni la condițiile de muncă;
 • să permită menținerea unui mediu optim pentru angajați.

Serviciile de Medicina Muncii pe care le oferim prin Centrul de Medicina Muncii Hardmed : 

 • Completarea și evidența dosarelor medicale individuale;
 • Eliberarea fișei de aptitudine și consilierea angajatorului (examenul de angajare/schimbarea locului de muncă; examenul medical de adaptare; examenul medical periodic; examenul medical la reluarea activității; supraveghere specială;
 • Consultații spontane de medicina muncii;
 • Consultanță de medicina muncii pentru serviciul de resurse umane și cel de protecția muncii; Participarea medicului de medicina muncii în cadrul Comitetului de Securitate și Sănătate în Muncă; Întocmirea raportului de activitate anual către angajator;
 • Evaluarea gratuită a condițiilor de muncă conform căreia se stabilesc pachetele de investigații, analize și consultații corespunzătoare fiecărei categorii de personal;
 • Organizarea și participarea la evaluarea riscurilor profesionale;
 • Monitorizarea stării de sănătate a angajaților;
 • Reorientarea profesională în caz de boală profesională sau alte afecțiuni cronice;
 • Consiliere privind adaptarea muncii la caracteristicile psihofiziolgice ale angajaților;
 • Consilierea pentru fundamentarea strategiei de sănătate și securitate la locul de muncă;
 • Întocmirea raportului medical în vederea obținerii concediului de risc maternal;
 • Vizarea concediului de risc maternal;

Documente Medicale eliberate de Centrul Medical Hardmed :

 • Fișa medicală de aptitudine (angajare / schimbarea locului de muncă / reluarea activității / examenul medical periodic);
 • Raport medical în vederea obținerii concediului de risc maternal;
 • Adeverințe medicale.

Cerficate medicale A5 - se eliberează în vederea obținerii autorizației de liberă practică pentru medici cât și pentru asistenți medicali, farmaciști și alte categorii profesionale. 

Pentru obținerea certificatului A5 este necesară obținerea unei adeverințe de la medicul de familie cu antecedentele personale.

Ce fel de examinări sunt necesare în funcție de specializare: 

 • medici - examen psihiatrie;
 • asistenți medicali - examen psihiatrie și medicină internă;
 • kinetoterapeuți - examen psihiatrie și  medicină internă;
 • contabili, avocați - examen psihiatrie;
 • pentru adopție copil - examen psihiatrie, etc.

La finalul examinărilor, certificatul medical tip A5 va fi semnat de către conducătorul unității sanitare în   care   lucrează medicii specialiști care au facut evaluarea, purtând antetul și ștampila rotundă a unității sanitare emitente.

Prețul este de 100 de lei pentru un certificat medical tip A5 cu o singură specialitate - apt psihic, cu viza medicului psihiatru, sau 150 lei pentru certificatul medical A5 cu două specialități - apt psihic și fizic, cu viza medicului psihiatru și a medicului de medicină internă.

Pentru informații despre tarife, vă rugăm accesați www.hardmed.ro, pagina Tarife sau contactați recepția la nr. de telefon: 0784948888/ 0785440066.

Centrul Medical Hardmed vă pune la dispoziție servicii de cea mai bună calitate în domeniul Medicinei Muncii. Medicii noștri specialiști vă stau la dispoziție, atât la sediul clinicii, cât și la sediul firmei, prin echipa mobilă.

Pentru programări vă rugăm sunați în următorul interval orar:
Luni - Marți - Miercuri - Joi - Vineri 08:00 - 20:00
Pentru apelurile efectuate în afara intervalului orar vă vom contacta noi
în maxim 1 - 2 zile lucrătoare.